Støtte til NKK

Ytre Namdal Hundeklubb ønsker å bidra til å opprettholde Norsk Kennel Klubb. På grunn av hallbygging og oppgradering av treningsområder har klubben begrensede muligheter for å gi økonomisk støtte, men vi har vedtatt å støtte kennelklubben med 5000 kroner. Vi håper samtidig at klubbens medlemmer bidrar til å holde liv i kennelklubben, og støtter innsamlingen på egenhånd. Bidrag kan sendes direkte til NKK via vippsnummer 22557.