Årsmøte 2021

Ytre Namdal Hundeklubbs årsmøte for 2021 arrangeres onsdag 2. mars klokken 18.00. Møtet blir på Rørvik skole (nyskolen).

1 Godkjenning av møteinnkalling
2 Valg av dirigent/ordstyrer, referent og representanter til å signere protokollen (referatet) og tellekorps
3 Årsmelding
4 Regnskap og budsjett
5 Vedtektsendringer
6 Innkomne saker
7 Behandling av kontingent
8 Valg av styremedlemmer og valgkomite

Frist for innkomne saker er to uker før møtet.


Vel møtt!