Klubben

Ytre Namdal Hundeklubb ble stiftet 14. mars 2007 og er åpen for alle, både blandingshunder og  renrasede. Vi er samarbeidende klubb med Norsk Kennel Klub og Norsk Brukshundsports  Forbund.

Styret:

Leder: Ronny Becker
Nestleder: Bernt Brasø
Sekretær: Monica Holthe
Kasserer: Olga Myrvold
Styremedlem: Tone Hulback
Styremedlem: Kjell Bjørnar Holand

Hvis det er noe du lurer på kan du kontakte Ronny Becker på telefon 950 77 446.

Kontingent

Kontingent: 400 kroner for hovedmedlem og 50 kroner for husstandsmedlem. I tillegg er klubben medlem av Norsk Kennel Klub, så grunnkontingenten til NKK på 160 kr kommer i tillegg.

Medlemskontingenten dekker leie av treningsområde, samt utstyr, kaffe med mer.

0524_001

Bli medlem

Klubben har i dag rundt 70 medlemmer, og plass til enda flere! Meld deg inn i klubben her!

Som medlem i klubben får du fordeler:

– Innetreninger i hall vinterstid
– Treninger på klubbens treningsområde på Storeval i sommerhalvåret
– Rabatt på kurs arrangert av hundeklubben
– Godt hundemiljø

Som medlem i YNHK har du også flere medlemsfordeler hos www.nkk.no og www.norsk-brukshundsport.no

Lover for Ytre Namdal Hundeklubb