Brukshundsport

Brukshundsport er en sammensetning av ulike lydighetsøvelser og spesialøvelser.

Her er noen eksempler på øvelser du kan trene på innen brukshundsport:

Spor: Å følge et spor er naturlig for alle hunder. I brukshundsport ønsker vi at hunden skal finne og følge et menneskespor gjennom varierende terreng og i ulike retninger. Underveis skal hunden markere på gjenstander som er lagt ut i forkant.

Anne Grethe og Mira trener på spor.

Felt: I feltsøk skal hunden finne gjenstander i skogen. I konkurranse er området hunden skal søke på ca 50×50 meter, men i trening kan dette varieres. Antall gjenstander økes etterhvert, og når hunden finner en gjenstand skal den apportere denne til hundeføreren.

Feltsøk. Storm i full fart!

Lydighet: Lydighetsøvelser er en viktig del av brukshundtrening, og i konkurranse teller den nesten like mye som spesialøvelsene. Noen av øvelsene ligner på øvelser i ordinære lydighetsprøver. Eksempler på slike øvelser er: lineføring, gå foran/fremmadsending, dekk under marsj, innkalling (med ulik vanskelighetsgrad), apportering, fritt hopp over hinder, fellesdekk (med og uten skudd), hals, kryp, stigeklatring.

Fellesdekk under brukshundkurs

Rundering: Dette er en søksøvelse som går ut på at hunden skal finne mennesker i skogen. Hundeføreren står midt i «banen», og hunden løper ca. 50 meter ut i begge retninger. Når hunden finner en figurant (et menneske) skal den enten gi beskjed til føreren ved halsgiving (bjeffing) eller ved et bringkobbel.

Kilde: Norsk Brukshundsports Forbund