Kategoriarkiv: Årsmøtepapirer

Referat fra årsmøte 03.04.24

 1. Godkjenning av innkalling. Ingen innsigelser, innkalling er godkjent
 2. Valg av møteleder, referent og 2 som signerer protokoll. Møteleder Bernt Erik Brasø, Referent Rita Marie Nordheim. Jan Morten Røsseth og Kirsten Finvik Torgersen signerer protokoll.
 3. Årsberetning 2023 leses opp av Bernt Erik Brasø
 4. Regnskap og revisjon 2023 gåes gjennom av Elin Strandvahl. Ingen kommentarer. Regnskap er revidert og godkjent.
 5. Forslag budsjett 2024. Økte utgifter til uteområder pga agilitybane. Budsjett er godkjent.
 6. Styret ber om ansvarfrihet. Ingen innsigelser.
 7. Fastsettelse av kontigent. Kontigent beholdes som før. 400 kr for 2024.
 8. Valg. Valgkomitéen legger fram et forslag om innstilling til styret i YNHK for 2024-2025. Innstillingen er godkjent. Valgkomitéen påpeker at det er et styremedlem for mye og et medlem for lite i valgkomitéen enn det som står i vedtektene. Ber om at styret ser på dette.
 9. Innkommende saker. Ingen saker er kommet inn.

Innkalling til årsmøte 2024

Onsdag 03.04. kl 18:00 på Storeval. Premiering av klubbcupvinnere 2023. Enkel servering.

1.Godkjenning av innkalling

2. Valg av møteleder, referent og to som signerer protokoll

3. Årsberetning 2023

4. Regnskap og revisjon regnskap 2023

5. Forslag budsjett 2024

6. Styret ber om ansarsfrihet

7. Fastsettelse av kontigent

8. Valg av styremedlemmer, vararepresentanter, revisorer og valgkomité

9. Innkommende saker. Sendes på e-post til ytre.namdal@klubb.nkk.no. Frist for å sende inn er 20.03.

Styrets sammensetning 2023: Leder-Bernt Erik Brasø, Nestleder-Ingrid M. Hagerup, Kasserer: Elin Strandvahl, Sekretær-Rita Marie Nordheim, Styremedlemmer-Kjell Bjørnar Holand og Margrete Aarmo, Varamedlemmer-Thomas Dahl og Mette Agerbo Larsen, Revisor-Arne Kiil, Vararevisor-Bjørn Torgersen, Valgkomité: Jan Morten Røsseth og Anne Grete Thy, Vara valkomité-Kine J.S. Edvardsen

Vel møtt!

Innkalling til årsmøte i Ytre Namdal hundeklubb 2023

Årsmøtet vil finne sted 09.03.23 kl 19:00 på Storeval. Det vil bli premiering av klubbcupvinnere 2022 og enkel servering.

Dagsorden:

 1. Godkjenning av innkalling.
 2. Valg av møteleder, referent og tellekorps. Alle medlemmer som er tilstede skriver under protokollen.
 3. Årsberetning 2022.
 4. Regnskap og revisjon regnskap 2022.
 5. Forslag budsjett 2023.
 6. Styret ber om ansvarsfrihet.
 7. Fastsettelse av kontingent 2024.
 8. Valg av styremedlemmer, vararepresentanter, revisorer og valgkomité.
 9. Innkommende saker (frist får å sende inn saker er 23.02.23

Styrets sammensetning 2022:

Leder: Bernt Erik Brasø

Nestleder: Ingrid Margrethe Hagerup

Kasserer: Elin Strandvahl

Sekretær: Rita Marie Nordheim

Styremedlem: Kjell Bjørnar Holand

Styremedlem: Margrete Aarmo

Vara: Thomas Dahl

Vara: Mette Agerbo Larsen

Revisor: Vivian Lysfjord

Vara revisor: Arne Kiil

Valgkomité: Lars Eirik Nordheim og Anne Grete Thy

Vara valgkomité: Kine Jeanette S. Edvardsen