Referat fra årsmøte 03.04.24

  1. Godkjenning av innkalling. Ingen innsigelser, innkalling er godkjent
  2. Valg av møteleder, referent og 2 som signerer protokoll. Møteleder Bernt Erik Brasø, Referent Rita Marie Nordheim. Jan Morten Røsseth og Kirsten Finvik Torgersen signerer protokoll.
  3. Årsberetning 2023 leses opp av Bernt Erik Brasø
  4. Regnskap og revisjon 2023 gåes gjennom av Elin Strandvahl. Ingen kommentarer. Regnskap er revidert og godkjent.
  5. Forslag budsjett 2024. Økte utgifter til uteområder pga agilitybane. Budsjett er godkjent.
  6. Styret ber om ansvarfrihet. Ingen innsigelser.
  7. Fastsettelse av kontigent. Kontigent beholdes som før. 400 kr for 2024.
  8. Valg. Valgkomitéen legger fram et forslag om innstilling til styret i YNHK for 2024-2025. Innstillingen er godkjent. Valgkomitéen påpeker at det er et styremedlem for mye og et medlem for lite i valgkomitéen enn det som står i vedtektene. Ber om at styret ser på dette.
  9. Innkommende saker. Ingen saker er kommet inn.