Innkalling til årsmøte 2024

Onsdag 03.04. kl 18:00 på Storeval. Premiering av klubbcupvinnere 2023. Enkel servering.

1.Godkjenning av innkalling

2. Valg av møteleder, referent og to som signerer protokoll

3. Årsberetning 2023

4. Regnskap og revisjon regnskap 2023

5. Forslag budsjett 2024

6. Styret ber om ansarsfrihet

7. Fastsettelse av kontigent

8. Valg av styremedlemmer, vararepresentanter, revisorer og valgkomité

9. Innkommende saker. Sendes på e-post til ytre.namdal@klubb.nkk.no. Frist for å sende inn er 20.03.

Styrets sammensetning 2023: Leder-Bernt Erik Brasø, Nestleder-Ingrid M. Hagerup, Kasserer: Elin Strandvahl, Sekretær-Rita Marie Nordheim, Styremedlemmer-Kjell Bjørnar Holand og Margrete Aarmo, Varamedlemmer-Thomas Dahl og Mette Agerbo Larsen, Revisor-Arne Kiil, Vararevisor-Bjørn Torgersen, Valgkomité: Jan Morten Røsseth og Anne Grete Thy, Vara valkomité-Kine J.S. Edvardsen

Vel møtt!