Kategoriarkiv: Generelt

Hverdagslydighetskurs

Kurset passer best for deg som har gjennomgått valp og unghundkurs.
Kurset ønsker å tilby dere de verktøy dere trenger for å lykkes bedre i deres daglige hundehold.
Oppstart: Tirsdag 30.04. kl.1800 til kl 2000, kurset går over 6 kvelder.
Sted: YNHK«s treningsområde Storval indre Nærøy.
Kurskveld 1 starter med teori, hund i bil.
Pris: 1200kr for medlem/ 1800 for ikke-medlem.
Antall deltakere: Max 6 stk.
 
Hund skal være vaksinert før kursstart, vaksinasjonsattest medbringes.
YNHK er medlem av Norsk Kennelklubb (NKK). YNHK har NKK utdannede instruktører.
Deres instruktør på kurset vil være Bernt Brasø Trinn 1 NKK instruktør.
Ved spørsmål ring tlf 91735248 eller ta kontakt på messenger.
Det åpnes for påmelding tirsdag 23.04 kl. 1800.
Link til påmelding via Letsreg
Vel møtt på kurs

Unghundkurs

Kurset passer for deg som ønsker utvikling av grunnferdigheter, sosialisering, tilgjengelighet, møtetrening og innkalling.
Sted: YNHK`s treningsområde Storval indre Nærøy.
Tid/ oppstart: Mandag 29.04 kl. 1800 til kl. 2000. Kurset går over 6 kvelder.
Første kurskveld starter med en bolk teori, hunden skal da være i bilen.
Antall deltakere : Max 6 stk.
Pris: 1200 kr medlem/ 1800kr ikke-medlem.
Gjennomført kurs for valp er ønskelig, men ikke ett krav.
Alder på hund: 5-18 mnd.
Hunden skal ha godkjent vaksinasjonsattest ved oppstart kurs, vaksinasjonsattest medbringes.
YNHK er medlem av NKK( Norsk kennelklubb). YNHK har NKK utdannede instruktører.
Deres instruktør på kurset vil være Bernt Brasø trinn 1 NKK instruktør.
Ved spørsmål ring tlf. : 91735248 eller ta kontakt på messenger.
Det åpnes for påmelding mandag 22.04 kl 1800, på letsreg .
Vel møtt til kurs.

 

Blodsporkurs

Fult kurs!

12.-14.april holdes et blodsporkurs. Det kreves ingen grunnferdigheter for å delta. Hunden må være minst 6mnd gammel. Kurset starter fredag 12.april med teori uten hund i varmeboden på Storevahl. Praksis blir på Storevahl på lørdag 13. og søndag 14. april.

Påmeldig på LetsReg.

Instruktør: Kolbjørn Thun, godkjent ettersøksdommer og instruktør ettersøk videregående

Videregående kurs i rallylydighet

26.-28.april blir det holdt et videregående kurs i rallylydighet der det gåes igjennom kl2, kl3 og Elite. Kurset blir holdt på hundeklubbens treningsplass og starter fredag 26.april med teori, uten hund. Lørdag og søndag er det praksis. Kommer mer info når kurset blir lagt ut. Se også vår facebook.

Påmelding åpnes torsdag 18.april kl.20.00, LetsReg

Instruktør: Grete Iversen Hestmo, NKK trin 1 instruktør og godkjent instruktør i rallylydighet

Klubbcup vinnere 2023

Rallylydighet:

1. plass: Anne Marte Holand og Texas

2.plass: Mette Agerbo Larsen og Zorro

3. plass: Mette Agerbo Larsen og Milo

Lydighet:

1.plass: Mette Agerbo Larsen og Zorro

2. plass: Julie Huseklepp og Bolt

3. plass: Stine Geving Fævelen og Tjorven

Agility:

1.plass: Mette Agerbo Larsen og Milo

2. plass: Elin Strandvahl og Dennis

3. plass: Margrete Aarmo og Mymle/Margrete Aarmo og Tilla

Referat fra årsmøte 03.04.24

  1. Godkjenning av innkalling. Ingen innsigelser, innkalling er godkjent
  2. Valg av møteleder, referent og 2 som signerer protokoll. Møteleder Bernt Erik Brasø, Referent Rita Marie Nordheim. Jan Morten Røsseth og Kirsten Finvik Torgersen signerer protokoll.
  3. Årsberetning 2023 leses opp av Bernt Erik Brasø
  4. Regnskap og revisjon 2023 gåes gjennom av Elin Strandvahl. Ingen kommentarer. Regnskap er revidert og godkjent.
  5. Forslag budsjett 2024. Økte utgifter til uteområder pga agilitybane. Budsjett er godkjent.
  6. Styret ber om ansvarfrihet. Ingen innsigelser.
  7. Fastsettelse av kontigent. Kontigent beholdes som før. 400 kr for 2024.
  8. Valg. Valgkomitéen legger fram et forslag om innstilling til styret i YNHK for 2024-2025. Innstillingen er godkjent. Valgkomitéen påpeker at det er et styremedlem for mye og et medlem for lite i valgkomitéen enn det som står i vedtektene. Ber om at styret ser på dette.
  9. Innkommende saker. Ingen saker er kommet inn.

Innkalling til årsmøte 2024

Onsdag 03.04. kl 18:00 på Storeval. Premiering av klubbcupvinnere 2023. Enkel servering.

1.Godkjenning av innkalling

2. Valg av møteleder, referent og to som signerer protokoll

3. Årsberetning 2023

4. Regnskap og revisjon regnskap 2023

5. Forslag budsjett 2024

6. Styret ber om ansarsfrihet

7. Fastsettelse av kontigent

8. Valg av styremedlemmer, vararepresentanter, revisorer og valgkomité

9. Innkommende saker. Sendes på e-post til ytre.namdal@klubb.nkk.no. Frist for å sende inn er 20.03.

Styrets sammensetning 2023: Leder-Bernt Erik Brasø, Nestleder-Ingrid M. Hagerup, Kasserer: Elin Strandvahl, Sekretær-Rita Marie Nordheim, Styremedlemmer-Kjell Bjørnar Holand og Margrete Aarmo, Varamedlemmer-Thomas Dahl og Mette Agerbo Larsen, Revisor-Arne Kiil, Vararevisor-Bjørn Torgersen, Valgkomité: Jan Morten Røsseth og Anne Grete Thy, Vara valkomité-Kine J.S. Edvardsen

Vel møtt!

Webinar / kurs – Rallylydighet

Webinar / kurs – Rallylydighet, onsdag 26.04 kl 18.00

Karen Årseth fra Lykkeboble kurs og trening, og Anette Nordby fra Nose On, holder et webinar med en gjennomgang av nytt regelverk, trekk og film fra samtlige nye øvelser i Rallylydighet.Dette kurset er en kjempefin mulighet til å få info og svar på det vi lurer på vedrørende nye øvelser og nytt regelverk.Pris kr. 300Hva er et webinar og hvordan?Et webinar er kort fortalt en forelesning der foreleseren(e) sender live (videolink) ut til «publikum»/oss.Rent praktisk vises foreleseren(e) på storskjerm i varmebua på Storeval. Den/de ser oss via videolink tilbake og lyden er åpen slik at man kan stille direkte spørsmål når det åpnes for det.Det er i tillegg mulig med skriftlig kommunikasjon under forelesningen.Foreleser(e) kan også vise videoer med utførelse av momenter/tips osv.Kurset er åpent kun for klubbens medlemmer og påmelding via deltager.nohttps://www.deltager.no/event/webinar_-_rallylydighet_26042023

Introkurs – Rallylydighet

27.april starter et nybegynnerkurs i rallylydighet. Kurset går over 4 kvelder og det er max 4 deltagere på kurset.
Pris 800,- for medlemmer og 1.200,- for ikkemedlemmer
Rallylydighetskurset passer for alle hunder, alle raser og alle aldre, men det er en fordel at de kan kommandoene sitt og dekk.
Vi vil gå gjennom reglement og ta for oss alle øvelsene i klasse 1.
Påmelding på deltager.no https://www.deltager.no/event/introkurs_-_rallylydighet_27042023#init