Årsmøte 2021

Ytre Namdal Hundeklubbs årsmøte for 2021 arrangeres onsdag 2. mars klokken 18.00. Møtet blir på Rørvik skole (nyskolen).

1 Godkjenning av møteinnkalling
2 Valg av dirigent/ordstyrer, referent og representanter til å signere protokollen (referatet) og tellekorps
3 Årsmelding
4 Regnskap og budsjett
5 Vedtektsendringer
6 Innkomne saker
7 Behandling av kontingent
8 Valg av styremedlemmer og valgkomite

Frist for innkomne saker er to uker før møtet.


Vel møtt!

Faktura fra NKK

Det er nå sendt ut fakturaer fra NKK på medlemskontingent. Der er dessverre oppstått en feil på fakturaene, medlemskontingenten til YNHK er satt til kr. 0,- Vi ber dere derfor om å IKKE betale denne, men vent til dere får en ny og korrekt faktura. Hilsen styret i YNHK

Fellestrening avlyses

Grunnet nye coronarestriksjoner utgår fellestreninga onsdag 15/12 og inntil videre. Det vil bli gitt beskjed på klubbsiden når fellestreninger starter opp igjen.Ønsker alle en god jul og ett godt nytt år.

Mvh leder YNHK
Bernt Brasø.

Klubbcup 26.sept.

Søndag 26.sept er det klart for 3.runde i klubbcupen 😄
Vi starter som vanlig med lydighet kl. 11.00, fortsetter med agility ca. Kl 13.00 og avslutter med rallylydighet ca. kl 14.00. 🐕‍🦺
Kjell Bjørnar stiller med nykokt kaffe, nystekte vafler og pølser m/brød, ☕
Ønsker alle sammen velkommen til en trivelig søndag på Storeval 😄

Covid 19: Informasjon

På grunn av smittesituasjonen i Nærøysund kommune har Ytre Namdal Hundeklubb valgt å avlyse fellestreninger inntil videre. Klubben ønsker ikke å bidra til videre smittespredning i kommunen, og av hensyn til medlemmenes egen sikkerhet ønsker klubben at folk ikke samles på treningsområdet. All aktivitet foregår på eget ansvar, og følgende regler SKAL følges:

Ikke flere enn tre personer i hallen (Er det noen der når du kommer? Vel, da må du trene utendørs, eller komme tilbake senere).

Bruk håndsprit og munnbind. Sprit alle overflater og utstyr du har brukt/vært i kontakt med – husk dørhåndtak.

Skriv deg opp i «gjesteboka», slik at vi vet hvem som har vært på området.

For at flere skal få anledning til å bruke hallen, ber vi om at dere ikke trener i mer enn to timer.

Hytta skal IKKE brukes!

Følg med på Ytre Namdal Hundeklubbs Facebook-side for fortløpende oppdateringer om treninger og kurs.

Årsmøte

Ytre Namdal Hundeklubbs årsmøte for 2020 arrangeres onsdag 17. febuar 2021. Møtet blir på Rørvik skole (nyskolen).

1 Godkjenning av møteinnkalling
2 Valg av dirigent/ordstyrer, referent og representanter til å signere protokollen (referatet) og tellekorps
3 Årsmelding
4 Regnskap og budsjett
5 Vedtektsendringer
6 Innkomne saker
7 Behandling av kontingent
8 Valg av styremedlemmer og valgkomite


Vel møtt!

Covid retningslinjer

I forbindelse med covid-19 så stenger vi klubbhytten inntil videre på fellestreningen.
De som ønsker drikke må selv ta det med på treningen.
Fellestreningen reduseres med en time (Kl 18.00 – 19.00). Det blir da med andre ord ingen felles pause.
Når dere kommer på trening så sørg for å holde god avstand til hverandre FØR og UNDER trening.
Jeg har i dag vært i kontakt med en person på koronatelefonen til Nærøysund kommune. Denne personen kjente ikke til noen tilfeller av covid-19 i kommunen.

Er du syk så bli hjemme.

Handsprit er tilgjengelig og navn på de som møter noteres i tilfelle smittesporing.

Vi har et stoooort område å trene på, så muligheten til å holde avstand er der og vi kommer til å dele opp i mindre grupper hvis det blir aktuelt.

Har du spørsmål så ta kontakt med Ronny på mobilnr.: 950 77 446.