Innkalling til årsmøte i Ytre Namdal hundeklubb 2023

Årsmøtet vil finne sted 09.03.23 kl 19:00 på Storeval. Det vil bli premiering av klubbcupvinnere 2022 og enkel servering.

Dagsorden:

  1. Godkjenning av innkalling.
  2. Valg av møteleder, referent og tellekorps. Alle medlemmer som er tilstede skriver under protokollen.
  3. Årsberetning 2022.
  4. Regnskap og revisjon regnskap 2022.
  5. Forslag budsjett 2023.
  6. Styret ber om ansvarsfrihet.
  7. Fastsettelse av kontingent 2024.
  8. Valg av styremedlemmer, vararepresentanter, revisorer og valgkomité.
  9. Innkommende saker (frist får å sende inn saker er 23.02.23

Styrets sammensetning 2022:

Leder: Bernt Erik Brasø

Nestleder: Ingrid Margrethe Hagerup

Kasserer: Elin Strandvahl

Sekretær: Rita Marie Nordheim

Styremedlem: Kjell Bjørnar Holand

Styremedlem: Margrete Aarmo

Vara: Thomas Dahl

Vara: Mette Agerbo Larsen

Revisor: Vivian Lysfjord

Vara revisor: Arne Kiil

Valgkomité: Lars Eirik Nordheim og Anne Grete Thy

Vara valgkomité: Kine Jeanette S. Edvardsen